Ετικέτα: Child theme

How_to_Create a WordPress Child Theme 0

Πως δημιουργώ ένα child theme ή αλλιώς ένα θέμα απόγονο στο WordPress. Πλήρης οδηγός

Ένα από τα βασικότερα σημεία που πρέπει να καταλάβει κάποιος που ασχολείται πιο σοβαρά με το WordPress είναι η δημιουργία ενός child theme ή στα Ελληνικά θέμα απόγονο. Είναι κουραστικό, είναι μονότονο αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις η δημιουργία ενός child...